Úvod a pravidla hry
Rejstřík

Úvod Herní základy Obrázky Stav Panství Obchodník Tržiště Hostinec Kovář Kurýr
Poslání Cech Nastavení Zlatník Prémium Mí přátelé Bojiště Žebříček Pravidla hryÚvod

Rytíři ve středověku následovali svého krále do boje za čest, slávu a spravedlnost. Díky jejich činům se proslavili jako Rytíři Světla. Ale pro mnohé nebyla čest důležitá a začali porušovat svou přísahu a naplňovali své pokladnice poklady uloupenými při drancování. Tito rytíři nechvalně prosluli pod jménem Horda Temnoty. Slož svou rytířskou přísahu a zvol si svůj osud a spojenectví skrz rozhodnutí, která ve hře vykonáš! Bojuj za čest, slávu, spravedlnost a prestiž nebo si vydělávej na denní chléb přijímáním úkladných vražd a nemorálních úkolů. Volba spočívá v tvých rukou!

Herní základy

Jakmile se zaregistrujete, uvidíš titulní stránku svého rytíře. Zde najdete důležité informace o své postavě a také svůj verbovací odkaz, který můžete použít na zrekrutování dalších panošů. Například můžete tento odkaz poslat svým kamarádům, dát ho na svou domovskou stránku anebo do podpisu do fór. Pokud na tento link klikne nic netušící panoš, dostanete 1-3 zlaťáky jako odměnu. Pokud se tento panoš zaregistruje do hry KnightFight a stane se také rytířem, dostanete 25% zlata, co on/ona dostane od svých panošů! Za každého rytíře, který dosáhne třetí úrovně, dostanete 250 zlatých a 1 zkušenostní bod! Když Váš zbrojnoš dosáhne úrovně 10, obdržíte dalších 100 drahokamů a 1 zkušenostní bod! Své zlato můžete investovat do vylepšení vlastností svého rytíře nebo můžete pro svou postavu koupit novou výzbroj, ať už jsou to zbraně, brnění, prsteny, amulety nebo kameny duchů.

Ostatní rytíře můžete vyzývat na souboj, v němž hlavní roli hrají tvé schopnosti a vybavení. Více informací naleznete v části "Přehled".

Seznam možností:
- Výběr ze stovek zbraní, brnění, štítů, amuletů a prstenů, které vylepšují bojové vlastnosti.
- Nákup kamenů duchů, které dodají zbraním magické síly a díky nim tyto zbraně způsobují nepřátelům větší zranění.
- Zlepšování panství dodává postavě větší vážnost, ukáže moc a bohatství ale hlavně zvyšuje rychlost léčení.
- Založení cechu, který expanduje a staví cechovní hrad - ať zrovna váš cech má ten největší v okolí.
- Vytvoření vlastního erbu.
- Vytvoření vlastní stránky postavy a jeho vzhledu; je spousta použitelných kombinací při jeho tvorbě!
- Zlepšování dovednosti v brnění (pro nošení brnění a ovládání štítů) a schopnosti používání jedno nebo obouručních zbraní.
- Trénink bojových schopností, abyste měli stále náskok před svými soupeři.
- Možnost pojmenovat svou zbraň dle libosti - nebuďte jen další v davu.
- Podstupte různé úkoly, které dostanete v hospodě a dokažte, že jste ten pravý (dobrý či zlý) rytíř.

Přehled

Zde můžete sledovat všechny zásadní informace o své postavě, jako například kolik zlata už jste dohromady získali, vaše vlastnosti, vybavení a kolik zlata máte momentálně k dispozici. Můžete také sledovat statistiky vašich předchozích soubojů s nepřáteli a seznamy rytířů, které jste naverbovali. Rovněž můžete trénovat schopnosti svého rytíře a zlepšovat své dovednosti, abyste byli schopni používat lepší a lepší zbraně a brnění.

Tady jsou detaily schopností vašeho rytíře:

Přesvědčení
Tvé skutky ve hře ovlivňují tvé přesvědčení, usměrňujíce tvé kroky na cestu dobra či zla. Pokud je přesvědčení v rozmezí -50 a +50, je tvá postava neutrální. Některé předměty a zbraně je možné používat pouze postavami s dobrým nebo zlým přesvědčením.
Síla
Síla postavy určuje, jaké zranění jsi schopen způsobit, POKUD jsi schopen soupeře zasáhnout.
Obratnost
Čím vyšší má postava obratnost, tím efektivnější je tvé brnění a štít.
Vytrvalost
Vytrvalost určuje, jak dlouho je postava schopná bojovat a kolik kol vydrží v souboji bojovat naplno.
Bojové umění
Na bojovém umění postavy závisí, jak jsi schopný zasáhnout svého soupeře.
Vykrytí/vykrývání)
Vykrývání ovlivňuje tvou schopnost odvrácení útoku protivníka.
Zkušenosti
Když bojujete se soupeři, kteří mají stejnou nebo vyšší úroveň než ty, získáváš zkušenosti. 2 body získáváš, pokud porazíš soupeře na vyšší úrovni, 1 bod, pokud bojujete se soupeřem na stejné úrovni - ať už vyhrajete nebo ne nebo když prohrajete se soupeřem na vyšší úrovni. Ve chvíli, kdy získáš dostatek zkušeností, postoupíš na vyšší úroveň; získáš 3 dovednostní body, zvýší se maximální počet životů a dostáváš také nějaké zlaťáky.

Dovednosti postavy:

Brnění
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší brnění a štíty je možné koupit.
Jednoruční zbraně
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší jednoruční zbraně je možné koupit.
Obouruční zbraně
Čím vyšší je tato dovednost, tím lepší obouruční zbraně je možné koupit.


Panství

Vylepšení panství
Je také možné vylepšit své panství. Čím větší, lepší a komfortnější bude, tím rychleji se budou léčit zranění, které postava utrpěla v soubojích.
Vybavení postavy
Ve svém panství je možné vybavit svou postavu novými zbraněmi nebo jinými předměty, jako například prsteny, amulety nebo výzbrojí.
Modlitba u oltáře
U oltáře je možné se pomodlit za uzdravení. Pokud nabídnete dost zlatých, zcela jistě budou tvé modlitby vyslyšeny. ;)

Obchodník

Obchodník je tu od toho, aby prodával a kupoval zbraně, brnění, štíty, amulety, prsteny a kameny duchů. Nákup zbraní a brnění je ovlivněn vaší dovedností - v nabídce máte jen ty věci, které jste schopni zvládnout. Prsteny, amulety a kameny duchů se v nabídce objevují na základě vaší úrovně. Některé předměty je možné koupit jen postavami s určitým přesvědčením.

Předměty:

Zbraně
Předně - je možné nakupovat jednoruční nebo obouruční zbraně. Jakmile dosáhnete určité dovednosti, budete schopni si koupit i palcáty nebo sekery. Zbraně zvyšují rozsah zranění, které je možné udělit protivníkovi během souboje. Zbraně vyšší kvality mohou být osazeny až třemi kameny duchů.
Štíty
Štíty zvyšují tvou obranu a schopnost "vykrytí".
Zbroje
Brnění zvyšuje tvou obranu.
Prsteny
Prsteny mohou zvyšovat schopnosti nositele. Různé prsteny zvyšují různé schopnosti v závislosti na magii, která byla použita na jejich vytvoření.
Amulety
Amulety mohou zvyšovat schopnosti nositele podle toho, jaká magie byla použita na jejich vytvoření. Amulety mohou navíc chránit nositele proti určitému druhu magického zranění (které přidávají zbraním kameny duchů).
Kameny duchů
Kameny duchů mohou být vsazeny do některých druhů zbraní, které jsou pro vsazování kamenů určeny. Takové zbraně mají zvýšen rozsah zranění o tolik, kolik přidávají vsazené kameny. Existuje 6 typů magického zranění: ledové, ohnivé, bleskové (nedá se koupit u obchodníka), stínové (postavy se zlým přesvědčením), svaté (postavy s dobrým přesvědčením) a dračí.


Tržiště

Tržiště nabízí několik možností:

Prodavačův stánek
Zde najdete výběr 5-7 věcí ke koupi. Může ti být nabídnut Kámen Blesků nebo speciální zbraně, které se nenacházejí nikde jinde ve hře. Anebo může mít prodavač obyčejné věci, které si můžete koupit u normálního prodavače, ale za jinou cenu. Nezáleží na tom, zdali nákup uskutečníte, či nikoliv, tato nabídka bude přístupná po dalších 24 hodin poté, co vám byla přednesena. Pokud tedy uvidíte předmět, na který máte zálusk, nečekejte moc dlouho. Ale, jste přece na tržišti, měli byste ceny pozorně porovnat s normálním obchodem, mohli byste zaplatit víc než byste chtěli! Na druhou stranu zde ale můžete uskutečnit i dobré obchody, takže nakupujte opatrně!
Stánek výkupčího
Tady můžete nabídnout jakoukoliv věc z Vašeho inventáře. Výkupčí Vám za něho dá nabídku, nabídka může být výhodnější než nabídka za výkup v normálním obchodě, takže porovnávejte pozorně! Pokud na tuto nabídku přistoupíte, můžete výkupčímu nabídnout ihned další věc. Pokud však tuto nabídku odmítnete, budete muset počkat 6 hodin, než budete moci uskutečnit další.
Skořápky
Na tržišti si také můžete zahrát nechvalně proslulou hru "Skořápky", na kterou můžete vsadit v rozmezí 10-100 zlaťáků.


Hospoda

V hospodě můžete přijmout různé úkoly v délce 1 až 12 hodin (reálný čas). Za splnění těchto úkolů vždy dostanete zlato a někdy třeba i drahokamy. Tyto úkoly ovlivňují také Vaše přesvědčení, proto pečlivě vybírejte, jaký z úkolů si vyberete.

Kovář

Kliknutím na tlačítko "Kovář" (napravo od Vaši zbraně na hlavní stránce postavy) se dostanete na stránku Kovárny. Tam je možné pojmenovat svou zbraň dle libosti. Dále se zde také dají vsadit kameny duchů do zbraně k tomu určené a přidat tím magické schopnosti své zbrani. Typ magického zranění závisí na typu vsazeného kamene. Ochránit před magickým zraněním můžou jen magické amulety (lze je koupit u obchodníka). Kovář může také provést ostření vaší zbraně (maximálně třikrát na jednu zbraň) a zvýšit tím maximální zranění zbraně o 3.

Kurýr

Královská kurýrní služba umožňuje komunikovat s ostatními hráči - kurýr doručí vaši/cizí listiny ve velmi krátké době. Zde také můžete kontrolovat zprávy o Vašich útocích nebo útocích na vás.

Souboj

Zde je možné vyzývat jiné rytíře na souboj a sledovat, jak se spolu střetnou. Pokud útočíte na slabšího rytíře (o 5 úrovní horšího nežli jste Vy), ztrácíte 1 bod zkušenosti; čím vyšší je Vaše úroveň, na tím větší rozsah úrovní můžete zaútočit bez postihů na zkušenostech (počínaje úrovní 50!). Pokud útočíte na stejně silného nebo silnějšího (v úrovních), zkušenosti získáváte. Pokud se střetáváte s Rytíři světla, Vaše přesvědčení se pomalu posouvá dále ke zlu a naopak (útočíte-li na zlé, přesvědčení se kloní k dobru). V případě vítězství získáváte 5-10% protivníkova zlata.

Průběh souboje
Souboje se počítají na kola. Čím vyšší je vytrvalost, tím delší dobu vydrží Váš rytíř bojovat. Během každého kola hod kostkou určí, zda byl útok úspěšný nebo zda obránce dokázal odrazit útok - v tomto je nesmírně důležitá vlastnost "Bojové umění" a "Vykrytí úderu". Vyzyvatel vždy útočí první. Pokud je útok úspěšný, hod kostkou opět určí rozsah zranění (se započtením vykrytého zranění(absorbovaného brněním a štítem). Pokud je rozdíl zranění a vykrytí kladné číslo, odečte se toto číslo od celkového zdraví postavy. V případě, že celkové zdraví postavy klesne pod 10, postava prchá a automaticky souboj prohrává. Postava, která v souboji udělí větší zranění, vyhrává souboj. Rozsah zranění může být zvětšena o "magické zranění", které může být ale sníženo amulety. Například pokud je zbraň doplněna kamenem duchů přidávající +2 ledového zranění a soupeř má amulet chránící před ledovým zraněním o 1, pak minimální a maximální hodnota poškození se zvyšuje pouze o 1. Všechny statistiky a výpisy útoků jsou uvedeny ve zprávě o souboji.

Na tomto místě také můžete svou postavu vyslat na akci - buďto jako zlověstného zbojníka, co přepadá pocestné, okrádá a pro peníze je schopen i zabít nebo jako ochránce chudých a slabších, což se také projevuje v přesvědčení postavy. Za úspěšné splnění akce je postava odměněna podle míry úspěšnosti zlatem a zkušenostmi. Mise může ale dopadnout i špatně a po takové misi se rytíř vrací s prázdnýma rukama.

Cech

Zde se může několik hráčů zformovat do cechu. Použitím odkazu "Cech" se můžete porozhlédnout po již existujícím cechu a podat si u něj žádost o přijetí, nebo pokud jste na úrovni 5 a výše, můžete vytvořit svůj vlastní cech, což Vás bude stát 1000 zlatých. Jakmile se připojíte či vytvoříte cech, uvidíte pod odkazem "Cech" novou nabídku. Jako zakladatel a správce cechu můžete přijímat nové členy, nastavovat individuální oprávnění pro stávající členy nebo je také můžete propouštět. Pokud lidé z cechu odejdou nebo jsou propuštěni, musí počkat 7 dní, než se mohou do toho samého cechu opět pokusit přihlásit. Můžete zde také vylepšovat Váš cechovní hrad, každá nová úroveň hradu zvyšuje možný počet členů v cechu. K pořádnému vylepšení hradu budete potřebovat opravdu velké množství zlata, to se získává peněžními dary od členů cechu do cechovní pokladnice.

Pod nabídkou "Cechovní války" mohou správci cechu vyhlašovat války ostatním cechům. Každá válka začíná po 24 hodinové čekací periodě a poté probíhá 7 dní, během kterých jsou zaznamenávány všechny boje, které proběhly mezi členy znesvářených cechů. Každá bitva, počet vítězství, způsobené zranění a ukradené zlato jsou zaznamenány a po 7 dnech cech s nejvíce body ve dvou z těchto kategorií, je prohlášen za vítěze. Počet vítězných/prohraných válek je zobrazován v Žebříčku a v profilu cechu. Pouze cechy s 5ti a více členy mohou vyhlásit válku. Kdykoliv, když počet členů v cechu klesne pod 5, veškeré probíhající války budou ukončeny a započteny jako prohrané! To samé platí pro cech, jehož počet členů klesne o 20% přítomných v době vyhlášení války, válka bude ukončena a započtena jako prohraná pro cech, jenž nadále nesplňuje požadavky na počet členů. Navíc, cech může přímo zaútočit pouze na cech, který má o 70% více/méně členů jako bránící se cech. Jakékoliv útoky na cechy, které nejsou v 70% rozsahu, musí být odsouhlaseny bránícím se cechem. Aby mohl cech vyhlásit válku, musí od jeho založení uplynout nejméně 2 týdny. Pokud člen cechu opustí cech v průběhu války (nebo kdykoliv jindy), nemůže se znovu přidat po 7 dní! Každý cech může najednou vést maximálně 5 válek a může jakoukoliv válku ukončit tím, že se vzdá nepříteli. Kapitulace je vždy považována za prohru pro cech, který se vzdal! Každá válka cech stojí 1,000 zlatých za každých 10 členů, kteří jsou momentálně v cechu přítomni. (příklad: cech s 50 členy za vyhlášení války zaplatí 5,000 zlatých).

Nastavení

Zde je možné měnit nastavení účtu. Například doplnit nějaké informace o postavě, ale i jejím majiteli (sobě) nebo třeba vytvořit text, který se zobrazí Vašim obětem, pokud kliknou na detail Vaší postavy. Pokud máte aktivovaný PREMIUM účet, můžete také změnit jméno postavy (bez omezení a tak často, jak je libo).

Zlatník

Zde můžete nakoupit již zmíněné balíčky drahokamů. Každý balíček přidává na Váš účet tolik drahokamů, kolik si koupíte. Drahokamy mohou být použity pro aktivaci PREMIUM účtu na 1 měsíc nebo na nákup speciálních předmětů. Rovněž je možné drahokamy vyměnit za zlato v poměru 2:1. Další možností, jak získat drahokamy je odměna z velmi úspěšného splnění úkolu z hospody.

Premium

Odkaz "Premium" Vás přivede na stránku, kde je možné zakoupit PREMIUM účet. Pokud se stanete hráčem s PREMIUM účtem ,získáte několik výhod - hra je bez reklam, můžete vyrážet na akce častěji, můžete si upravovat vzhled postavy a mnoho dalšího. Účet PREMIUM je možné aktivovat za 500 drahokamů, který lze nakoupit u zlatníka.

Mí přátelé

Zde vidíte seznam hráčů, kteří někdy kliknuli na Váš odkaz a poté si zaregistrovali účet na tom samém herním světě, nebo Vás zadali jako přítele při registraci. Když někdo klikne na Váš odkaz, je rekrutován, a Vy dostáváte 1-3 zlata! Pokud se rekrut registruje na KnightFight a dosáhne úrovně 3, dostanete 250 zlata! Až rekrutovaný rytíř dosáhne úrovně 10, dostanete zdarma 100 drahokamů! VAROVÁNÍ! Všechny pokusy, jak získat zdarma drahokamy díky registraci falešných/multi účtů pomocí Vašeho odkazu, povedou bez varování ke smazání VŠECH zúčastněných účtů!

Bojiště Více informací naleznete zde

Na bojišti můžete změřit síly s dalšími účastníky battle serveru ze všech existujících KnightFight serveru. Chcete-li vstoupit na mezinárodní battle server, musí být Vaše postava minimálně na 10. úrovni a musí být náležitě vybavena pro současnou úroveň. Použité vybavení musí také odpovídat dovednostním bodům postavy.

Žebříček

Zde naleznete nejúspěšnější rytíře a cechy a každý týden zde najdete nejlepších 1000 statistik, ve kterých jsou zobrazeni nejlepší hráči týdne pro různé kategorie; Statistiky pro nejlepších 1000 jsou aktualizovány každý týden v pátek v noci. Tento takzvaný PvP (postava vs. postava) žebříček je založen na bojových aktivitách hráče v posledních čtyřech týdnech. Údaje jako počet vítězství, počet proher, získané zkušenosti a získané zlato jsou použity k stanovení PvP pořadí. Bitvy za poslední týden jsou brány s vyšší váhou než bitvy, které rytíř podstoupil 2, 3 nebo 4 týdny nazpět.

Následující tituly úrovně s odpovídajícími symboly jsou propůjčeny nejlepším 1000 hráčům podle PvP pořadí:

Symbol Hodnost dobra Neutrální hodnost Hodnost zla
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Svobodník
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Zbrojnoš
Vrah
Vražedkyně
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
Rotmistr
Učedník temnoty
Učednice temnoty
Podporučík
Podporučík
Podporučík
Podporučík
Válečník stínů
Válečnice stínů
Poručík
Poručík
Poručík
Poručík
Temný postrach
Temný postrach
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Kapitán
Krvelačný zabiják
Krvelačná bojovnice
Rytíř světla
Rytíř světla
Veterán
Veterán
Kapitán stínů
Kapitán stínů
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
Polní velitel
Děsivý postrach
Děsivý postrach
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál
Maršál stínů
Maršál stínů
Paladin
Paladin
Elitní rytíř
Elitní rytíř
Temný rytíř
Temný rytíř
Generál světla
Generál světla
Generalismus
Generalismus
Generál temna
Generál temna
Král světla
Královna světla
Legenda
Legenda
Vévoda temnoty
Vévodkyně temnoty
Pravidla hry

1.) Hráčům založením a hraním na serveru nevzniká žádný legální nárok na jejich účet.
2.) Hráči jsou povinni se řídit pokyny provozovatele nebo administrátorů hry nebo fóra. Neuposlechnutí pokynů může vést ke smazání postavy.
3.) Spamování nebo tapetování na veřejných fórech, nástěnkách nebo chatech je zakázáno a může vést až ke smazání všech Vašich herních účtů.
4.) Všechny chyby, které by mohly být zneužity, musí být okamžitě hlášeny týmu tvůrců hry. Vědomé zneužívání chyby(bugu) může mít za následek smazání jakéhokoli účtu, který tohoto využil.
5.) Je přísně zakázáno vlastnictví více než 1 účtu v rámci 1 herního serveru a další formy podvodů - kdokoli bude usvědčen z podvádění, bude smazán. Farmaření (připravování si postav na své útoky za účelem zisku zlata - ať už samostatně, nebo kamarádem) je VELMI PŘÍSNĚ zakázáno. Farmáři i farmy budou smazáni a to BEZ varování a výjimek! DODATEK: Pokud vás hraje více z rodiny, nahlaste to příslušnému administrátorovi serveru. (Nám to ušetří případné dohledávání a Vás to nezabije.)
6.) Použití skriptů, botů(automatů) nebo podobných programů, které automatizují činnosti prováděné postavou, bude mít za následek smazání účtu. Jak už bylo zmíněno - jako skripty/boti se počítají programy, které za vás vykonávají automaticky jakoukoli činnost ve hře, kterou normálně provádíte manuálně. I takové činnosti jako jsou čtení dat přímo ze serveru nebo stránek hry. Rovněž použití adres odkazujících na osobní stránky a podobně!
7.) Účty hráčů, kteří urážejí ostatní hráče nebo členy KnightFight týmu mohou být smazány bez předchozího napomenutí.
8.) Hráči nesmí prodávat ani dražit herní předměty ani celé účty v internetových aukcích ani nikde jinde. Výjimku tvoří pouze prodej za drahokamy. V případě zjištění porušení tohoto pravidla bude účet smazán. Každý účastník obchodu má v povinnosti nahlásit prodej nebo koupení účtu danému administrátorovi serveru, nenahlášení vede ke smazání herního účtu. V případě koupě účtu za drahokamy si za celou transakci zodpovídají pouze a jen účastníci transakce, KnightFight tým případné problémy nemůže a nebude řešit. DODATEK: Každý, kdo si účet koupí, ho bude muset vlastnit minimálně půl roku, než ho bude moci zase prodat! (Nebudeme tolerovat, že má postava každý týden jiného majitele.) Porušení bude mít za následek smazání herního účtu!
9.) Účty hráčů, kteří se přihlašují na účty jiných hráčů bez jejich vědomí nebo po ukradení účtu budou bez milosti smazány. Není povoleno hraní postavy více lidmi. Postavu smí hrát pouze vlastník, je zodpovědný za veškeré její chování. Výjimku tvoří hlídání postavy během dovolené (minimálně 1 den, maximálně 14 dní), nikoliv však vzájemné krytí se, ať už v průběhu války, či mimo ní. Tzn., že při hlídání něčí postavy se mohou dávat pouze mise, hostinec a krycí útoky během misí, při útočení hrozí hlídané postavě ban až na týden a více. Hlídaní postavy se musí dopředu nahlásit danému administrátorovi serveru, při opakovaném nenahlášení hlídání, hrozí smazání postavy hlídané i vlastní. UPOZORNĚNÍ: Nezapomeňte, že KnightFight tým po Vás nikdy nebude vyžadovat heslo od Vašeho herního účtu!
10.) Účty hráčů ve hře nebo na fórech budou smazány, pokud jejich majitel bude zveřejňovat urážlivý, pornografický, ilegální, politicky nebo extremisticky radikální myšlenky nebo použije nevhodné jméno postavy nebo cechu. V případě, že jste si zvolili nevhodné jméno postavy, kontaktujte herního administrátora (nejlépe přes soukromou zprávu na fóru) a jméno vám bude změněno dle požadavku. V opačném případě riskujete smazání bez varování.
11.) Účty hráčů ve hře nebo na fórech budou smazány, pokud jejich majitel bude odesílat kurýrem urážlivé, pornografické, nelegální, sexuálně zaměřené, rasistické, politicky nebo extremisticky radikální zprávy (ať už textové nebo grafické). DODATEK: A je naprosto jedno jestli zprávu směřujete přímo příjemci nebo jiným hráčům aniž by o tom příjemce věděl. (Na koho se přijde, bude potrestán!)
12.) Upozorňujeme hráče, že každý, je plně zodpovědný za zveřejňování svého verbovacího odkazu. Nebereme žádnou zodpovědnost za případné důsledky nevhodného umístění odkazu na internetu - ať už se jedná o fóra, chaty nebo jiná místa, kde by mohl odkaz porušit místní pravidla).
13.) Neautorizované převzetí cechu po spojení více cechů nebo jakékoli převzetí včetně logování se nebo hacknutí cizího účtu bude mít za následek smazání toho Vašeho!
14.) Spamování nebo jednoznačné prudění nebo provokování dalších hráčů pomocí kurýra (pošta ve hře) nebo přes fórum je zakázáno. Pokud dostaneme stížnosti, varujeme původce těchto zpráv a v případě opakovaného prohřešku bude účet smazán! Opakované útoky NEJSOU druhem takového chování.
15.) Rozesílání pozvánek do cechu přes kurýra (pošta ve hře) nebo přes fórum PM je zakázáno. V herním fóru jsou místa určená právě pro takové možnosti. V případě stížností varujeme původce těchto zpráv a v případě opakovaného prohřešku bude účet smazán!
16.) Rekrutovací odkazy musí být zřetelně označeny jako rekrutovací a rekrut musí mít možnost rozhodnout, zda chce být "odveden" nebo ne. Použití zkratek, vyskakovacích oken nebo stránek s více takovými odkazy, které se otvírají automaticky je zakázáno, a může skončit smazáním Vašeho účtu. Tyto odkazy musí být zřetelné a po najetí myší musí být vidět celý odkaz, každopádně je možné použít textový popis odkazu.
17.) Šíření jakýchkoli programů/botů/automatů/skriptů, které mají za úkol manipulovat se stránkami/daty na serveru je přísně zakázáno a samozřejmě bude mít za následek smazání herních účtů. (Viz. pravidlo 6)
18.) Obsah cechovní nebo osobní stránky (popisu) by neměl přesahovat místo k tomu určené (Maximální šířka = 830 pixelů!). Použití nesmyslných textů, obrázků nebo mezer je zakázáno. Takový popisek bude promazán, v případě opakování prohřešku může být účet smazán celý.
19.) Jména rytířů a zprávy ze souboje mohou být zveřejňovány na cechovních fórech/chatech nebo hráčských popisech. Ale v případě, že si hráč bude přát stažení těchto informací, musí být odstraněny, stejně tak samozřejmě nesmí být zveřejňován urážlivý obsah!

Google analýza

Tato webová stránka využívá Google analýzu, služby webové analýzy poskytnuté firmou Google, Inc. (dále jen Google). Google analýza využívá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve Vašem počítači, aby pomáhaly webové stránce analyzovat, jak uživatelé používají tuto stránku. Informace vygenerované "cookie" o Vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uložený na Google serveru v USA. Google bude používat tuto informaci za účelem hodnocení Vašeho používání webových stránek, shromažďování zpráv o aktivitách na webových stránkách pro operátory webových stránek a poskytování jiných služeb vztahující se k aktivitě webových stránek a internetového používání. Google také může převádět tuto informaci třetím stranám, kde je vyžadováno, aby bylo vše podle zákona nebo kde třetí strany zpracovávají informaci ku prospěchu Googlu. Google nebude spojovat Vaši IP adresu s jinými uchovávanými údaji Googlem. Máte možnost zakázat "cookies" v nastavení Vašeho internetového prohlížeče. Avšak mějte na paměti, že když "cookies" zakážete, tak se může stát, že nebudete schopni využívat plnou funkčnost této webové stránky. Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat o Vás firmou Google a k účelům výše popsaným.